Werk in uitvoering bij Oude Molen

Na jaren hard werken van het buurtcomité Oude Molen, voert de provincie de eerste verkeersmaatregelen uit om te zorgen voor een veiliger situatie.

Op de zijwegen komen nieuwe strepen en banden om de weg te versmallen. Daarnaast wordt de kruising ingericht als stopkruising met stopstrepen en borden. Langs de provinciale weg worden borden voor het kruispunt geplaatst met daarop ‘gevaarlijke kruising’ en ‘veilige snelheid 50’. Dit zijn de eerste maatregelen op korte termijn.

Langere termijn

Daarnaast wordt een planstudie uitgevoerd voor veiligheidsmaatregelen op de langere termijn. De bedoeling is dat deze maatregelen in het najaar 2017 van start gaan. Het initiatief van buurtcomité Oude Molen is gestart als WijDeventer initiatief.